Påmelding frivillige

Får å kunne gjennomføre Musikkfest Haugesund er byen avhengig av frivillige som hjelper til på alle nivåer. Vi som koordinerer musikkfest har bred og lang erfaring med å planlegge og gjennomføre små og store arrangementer. Vi vil jobbe tett med alle frivillige. Arbeidet er lærerikt såvel som veldig sosialt. Her bidrar folk i alle aldre.

Vil du bli med?